Jak interpretować?

Interpretacja prawa autorskiego nie jest prosta. Przykładem jest dyskusja jaka rozgorzała min. w intrenecie po uruchomieniu kampanii społecznej Prawo Kultury

Informacje dotyczące kampanii można znaleźć tutaj:

http://prawokultury.pl/newsy/kampania-spoleczna-prawo-kultury (z dnia 02.09.13)

A tu przykład sprzeciwu wyrażonego wobec kampanii: Artykuł  „Mam prawo ściągać filmy”? Społeczne kampanie uproszczeń i błędów Michała Kowalskiego zamieszczony w serwisie „na:temat”

http://michalkowalski.natemat.pl/49889,mam-prawo-sciagac-filmy-spoleczne-kampanie-uproszczen-i-bledow (z dnia 02.09.13)