Prawa autorskie w YouTube

http://www.youtube.com/yt/copyright/pl

Artykuły  zamieszczone w linku Prawa autorskie YouTube omawiają ważne zagadnienie dla całej społeczności użytkowników publikujących w serwisie.  Informacje wstępne kierują do poszczególnych sekcji, gdzie możemy znaleźć linki do wszystkich informacji i narzędzi, które pomogą nami zarządzać swoimi prawami na platformie YouTube. Ponadto dają cenne wskazówki pokazując, jak szanować prawa innych twórców.

Kolejne sekcje w następnych wpisach.